Suomen Ekumeeninen Neuvosto

OCM Suomen Konstantinus Yhdistys ry on Suomen ekumeenisen neuvoston kumppanuusjäsen. Neuvosto toimii kirkkojen ja järjestöjen yhteistyöelimenä ja sen tarkoitus on: Edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä. Vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa. Toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana