Kansainvälinen hallitus

Ritarikunnan asioita hoitaa kansanvälinen hallitus. Hallituksen puheenjohtajana eli kanslerina toimii Toivo Salmi.